e-mail
 
about us services prices contact us
English
Italian
German
French
 
 
 
Вид клиенти
За фирми, занимаващи се само с услуги
За фирми, занимаващи се с търговия (до 200 позиции склад)
За фирми, занимаващи се с търговия (над 200 позиции склад)
За фирми, занимаващи се с производство и строителство
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
от 100 до 200лв.
от 100 до 300лв.
от 200 до 400лв.
от 200 до 350лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС
от 150 до 500лв.
от 150 до 700лв.
от 300 до 900лв.
от 300 до 900лв.

 • За всеки клиент, цената се договаря, съобразно броя документи, подлежащи на осчетоводяване; брой осигуряващи се лица; ангажиментите ни за вземане на документи от офиса на клиента, различни специфични особености и изисквания на фирмата.

 • В договорената цена са включени:

  • годишно приключване;
  • съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
  • съставяне и подаване на годишен финансов отчет в НСИ;
  • изготвяне на отчет, протокол и декларация за публикуване в Търговски регистър;

 • Счетоводната къща си запазва правото да сключва договори на цени различни от посочените, за фирми, с голям брой документи; голям персонал или голям асортимент на предлаганите стоки или произвежданата продукция, както и за фирми с много малък брой документи.

 • Обслужване в офиса на клиента от служител на счетоводната къща – по договаряне.

 • Регистриране на фирма – 160 лв. В цената са включени: такса за Търговски регистър, хонорар на адвоката ни за изготвяне и входиране в Търговски регистър на всички необходими документи, изваждане на Удостоверение за регистрация на фирмата от Търговски регистър на хартиен носител - оригинал с печат на регистъра и изработка на печат на фирмата.

Клиентите ни ползват следните безплатни услуги:

 • регистрация по ЗДДС;
 • консултации за данъчно планиране на дейността;
 • консултации за прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
 • консултации относно легално оптимизиране на данъците;
 • консултации по трудово правни и осигурителни въпроси;
 • разяснения на измененията в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство;
 • изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 • изготвяне на правилник за работната заплата.