e-mail
 
about us services prices contact us
English
Italian
German
French
 
 
 

Цената за счетоводно обслужване се договаря, съобразно броя документи, подлежащи на осчетоводяване; брой осигуряващи се лица; различни специфични особености и изисквания на фирмата.

В договорената месечна такса са включени и:

  • годишно приключване;
  • съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
  • съставяне и подаване на годишен финансов отчет в НСИ;
  • изготвяне на отчет, протокол и декларации за публикуване в Търговски регистър;

Клиентите ни ползват следните безплатни услуги:

  • регистрация по ЗДДС;
  • консултации за данъчно планиране на дейността;
  • консултации за прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
  • консултации относно легално оптимизиране на данъците;
  • консултации по трудово правни и осигурителни въпроси;
  • разяснения на измененията в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство;

Предлагаме и регистрации на фирми – 160 лв. В цената са включени: такса за Търговски регистър и хонорар на адвоката ни за изготвяне, и входиране в Търговски регистър на всички необходими документи.