e-mail
 
about us services prices contact us
English
Italian
German
French
 
 
 
Вид клиенти
За фирми, занимаващи се само с услуги
За фирми, занимаващи се с търговия (до 200 позиции склад)
За фирми, занимаващи се с търговия (над 200 позиции склад)
За фирми, занимаващи се с производство и строителство
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
от 40 до 150лв.
от 100 до 200лв.
от 200 до 300лв.
от 150 до 250лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС
от 100 до 700лв.
от 150 до 500лв.
от 500 до 760лв.
от 250 до 860лв.

Забележка:

  • За всеки клиент, цената се договаря, съобразно броя документи, подлежащи на осчетоводяване; брой осигуряващи се лица; ангажиментите ни за вземане на документи от офиса на клиента, различни специфични особености и изисквания на фирмата.
  • Счетоводната къща си запазва правото да сключва договори на цени различни от посочените, за фирми, с голям брой документи; голям персонал или голям асортимент на предлаганите стоки или произвежданата продукция, както и за фирми с много малък брой документи.
  • Обслужване в офиса на клиента от служител на счетоводната къща – по договаряне.

Клиентите на счетоводна къща „Дилема БГ“ – София ползват следните безплатни услуги:

  • Консултации за данъчно планиране на дейността.
  • Консултации за прецизиране на договори от данъчна гледна точка.
  • Консултации относно легално оптимизиране на данъците.
  • Консултации по трудово правни и осигурителни въпроси.